Modele zamawiania

Wielkość odnawianego zapasu jest określana poprzez zbalansowanie kosztu obowiązywała i zamawiania zapasu. Zrównoważenie tych dwóch wielkości z wyznaczeniem optymalnej wielkości zamówienia, un jednocześnie ponoszeniem minimalnego kosztu przez Przedsiębiorstwo. Zamawiający wie, że w oynatıcı zamówienia mniejszej ilości koszt obowiązywała zapasu maleje, ALE rosną koszty zamawiania i na odwrót. Optymalna taille zamówienia nie bierze Pod uwagę możliwości łączyć z rabatów cenowych związanych z zamawianiem następujące ilości zapasu. W przygniatającej biznesowej, dostawcy często oferują niższą cenę jednostkową produktu w oynatıcı składania zamówień na większe ilości. W takim wypadku Osoba składająca zamówienie Musi wziąć Pod uwagę potencjalne korzyści wynikające z niższej Toscane jednostkowej oraz mniejszej ilości zamówień w dostarczony Roku. Zadaniem zamawiającego jest wtedy określenie ilości zamówienia gwarantującej minimalny koszt całkowity. Zapasy zmniejszają wrażliwość firmy na zakłócenia w procesie dostaw oraz zwiększają Elastyczność Przedsiębiorstwa względem klientów poprzez realizację zamówień w odpowiedniej ilości i w spółdzielniach czasie. W trudnych vectoriels inflacji pozwalają na uzyskanie korzyści związanych ze wzrostem CEN zaopatrzeniowych. Zarządzanie zapasami uwzglĩnia korzyści je koszty posiadania zapasów. Gdy wzrastają zapasy materiałowe i pieniądze których wzrod jednorazowych zamówień je częstotliwość dostaw Spada. Powoduje à spadek kosztów związanych z pozyskiwaniem materiałów je surowców. Zamawiając większą partię materiałów nabywca Może uzyskać Lepsze TS Warunki Płatności (terminy NP.

dłuższe), cenowe opusty, Może wybrać tańszy le środek transportu. Spadają także koszty manipulacyjne związane z samym procesem zamawiania, Takie Jak koszty składania zamówień, koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty przyjęcia materiałów i towarów do magazynu, koszty ewidencjonowania dostaw itp. Równocześnie maleją również prawdopodobne straty z tytułu ewentualnych przestojów produkcyjnych lub utraty klientów spowodowane brakiem towarów.